Scroll Top

Política de privacitat

Avís Legal i Política de Privacitat


I- Objecte

Amb el compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis  de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara que aquest espai web perteneix i és gestionat per Assistencial Anoia denominat Assistencial Anoia S.A. i amb les següents dades:

  • Domicili: Av. Països Catalans, 95
  • Correu electrònic: assistencialanoia@assistencialanoia.com
  • Tlf: 93 804 66 88

II- Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El Titular s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la manca de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual efectuarà més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en aquest lloc web.

III- Protecció de Dades de Caràcter Personal

Per utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts, haurà de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal, que només seran utilitzades per al propòsit que van ser recopilades.

De forma automàtica vostè. Facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AGPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

A més, ha de ser conscient que si vostè voluntàriament revela informació personal en línia en un àrea pública, aquesta informació pot ser recollida i usada per altres. El Titular no controla les accions dels visitants i usuaris.

III.1 Política anti-spam

El titular es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol · licitades ia qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, el prestador garanteix a l’usuari a que sota cap concepte les dades personals recollides al lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del l’adreça de correu electrònic que hem facilitat més amunt.

IV- Propietat Intel.lectual i Ús dels continguts

Aquest lloc web funciona sobre el programari de WordPress, adaptant el tema The Gem.

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del Titular o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al titular i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el titular compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos o disposa de llicència.

Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposa aquest document.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic de contacte que ha facilitat més amunt.

V- Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, aquest lloc web es troba allotjat en els servidors de l’empresa Arsys.

VI- Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes de tot això t’informem expressament en la nostra POLÍTICA DE COOKIES. També pots obtenir més informació sobre les Cookies aquí.

VII- Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

Última actualització: Desembre de 2017